• Latest News

  วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

  นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาชื่นมื่น เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร จากองคมนตรี

  นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาชื่นมื่น พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร จากองคมนตรี  วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ อาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาประจำปีการศึกษา 2558 มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทำประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนพังงาจำนวน 11 ท่าน โดยมี นายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ,นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ,นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ,นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอทับปุด ,นายบำรุง ปิยะนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ,นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา และ คณะผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเขตจังหวัดภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  นายประพันธ์ วงศ์พานิช ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา กล่าว วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2547 เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา ที่จัดการศึกษาทั้งสายวิชาการและสายอาชีพ กล่าวคือ มีทั้งหลักสูตรคู่ขนานกับระดับอุดมศึกษา เพื่อการศึกษาต่อหลักสูตรทางเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าสู่อาชีพ และหลักสูตรเพื่อฝึกทักษะการทำงาน ที่สามารถเข้าสู่งานได้รวดเร็ว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต สังคม ตลอดจนเศรษฐกิจของชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความต้องการของชุมชน เป็นโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใกล้บ้านและเสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยมีหลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนพังงายังจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และด้านคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกทักษะตามความต้องการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ และด้านคุณภาพให้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า 30 หลักสูตรทั่วจังหวัดพังงา เป็นผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน


  ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวนทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 45 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 29 คนสาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 17 คน
  รูปเพิ่มเติม คลิ๊ก
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 ความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  Item Reviewed: นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาชื่นมื่น เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร จากองคมนตรี Rating: 5 Reviewed By: jakkaphun rattana-arporn
  Scroll to Top